Ranking uudistuu

Racketlonin Suomen rankingjärjestelmä uudistuu vuoden 2017 alusta Suomen racketlonliiton hallituksen päätöksellä. Uudistuksen tavoitteena on ollut luoda edellistä järjestelmää reilumpi, läpinäkyvämpi ja tasapuolisempi rankingjärjestelmä, joka palvelee pelaajia entistä paremmin. Rankinguudistuksen perustavana periaatteena on ollut saavuttaa aiempaa todenmukaisempi pelaajien tasoluokittelu.

Seuraavassa kuvataan lyhyesti uuden rankingin periaatteet, varsinaiset tarkemmat määräytymisperusteet julkaistaan myöhemmin.

Uudessa järjestelmässä julkaistaan seuraavat rankinglistat:
Miehet, Naiset
+45, +50, +55, +60 ja +65
Juniorit

Jokaisen rankinglistan ohessa julkaistaan myös nk. pistekertymätaulukko, josta käy ilmi kulloisenkin rankinglistan määräytymiskauden kilpailut ja niistä kertyneet pisteet jokaisen pelaajan osalta.

Uudessa järjestelmässä pelaaja saa pisteitä kotimaan kilpailujen sijoittumisen perusteella sekä bonuspisteinä maailmanrankingsijoituksen mukaan. Jokaisesta kotimaan kisan kilpailuluokasta jaettavat pisteet määräytyvät jatkossa ko. luokkaan osallistuvien pelaajien tason mukaan – mitä suurempi osallistujien yhteenlaskettu rankingarvo on, sitä enemmän pisteitä on jaossa. Perinteiset A, B ja C -luokitukset eivät siis enää suoraan kerro luokasta kertyvien rankingpisteiden määrää. Tähän päädyttiin, koska vanhassa järjestelmässä kahdesta täysin eritasoisesta A-luokasta saattoi saada samat pisteet. Pisteiden määräytyminen pelaajien tason mukaan korjaa tätä ongelmaa.

Myös ikärankingin määräytyminen muuttuu oleellisesti – aiemmin senioripelaajat listattiin vain omille listoilleen, osa pisteistä laskettiin miesten listalle ja osa ikäluokkien listoille, mikä osaltaan vääristi rankingjärjestystä. Jatkossa pelaajat saavat kaikista luokista pisteitä yleiselle listalle, minkä pohjalta muotoutuvat senioreiden (ja junioreiden) listat syntymäaikojen mukaan. Esimerkkinä +55 -pelaaja on siis myös +50 ja +45 -listoilla sekä yleisellä listalla.

Rankinglistat julkaistaan jatkossa neljästi vuodessa (1.1., 1.3., 1.6. ja 1.10.), ts. kilpailuvuosi on jaettu ”kvartaaleihin”. Rankingpisteet ovat voimassa kaksi vuotta, joten 1.3.2017 julkaistava Q1/2017 -lista siis pudottaa pois kvartaalin Q1/2015 pisteet.

Vuoden 2017 alku toimii siirtymävaiheena uuteen järjestelmään. Vuoden ensimmäinen (1.1.2017) lista, joka on juuri julkaistu korjattuna, toimii pohjana uudelle järjestelmälle. Kyseisessä korjatussa listassa on yhdistetty vanhat miesten ja senioreiden listat, puolitettu kilpailuista kerätyt pisteet uuden järjestelmän yhteensopivuuden vuoksi, puolitettu miesten listan WR-bonuspisteet, sekä muokattu ikälistojen WR-bonuspisteitä

Pelaajan syntymäaika on siis uusien ikärankinglistojen vuoksi aiempaa oleellisempi tieto. Mikäli syntymäaikasi ei ole listalla, voit toimittaa sen liittoon esim. sähköpostitse. Ilmoita myös mahdollisista virheistä mahdollisimman pian. Naisten listan laskentatapaan on myös tulossa muutoksia, joista tiedotetaan myöhemmin.

Rankingasioista vastaa jatkossa rankingjaoston puheenjohtaja Pauli Byckling. Kaksi muuta jaoston jäsentä ovat Poku Salo ja Jukka Julin.

Pauli.Byckling at gmail.com, 040 801 8072
Jukka Julin, ttcboom at kolumbus.fi 040 771 6050
Poku Salo, Poku at racketlon.fi 040 776 5320

Share on Facebook